Najwazniejsze kwestie formalne

I. REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE ZAK艁AD脫W

Zgodnie z art. 61 ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia.:

Pa艅stwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pa艅stwowy graniczny inspektor sanitarny s膮 organami w艂a艣ciwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przed艂u偶ania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zak艂ad贸w, kt贸re:

 1. produkuj膮 lub wprowadzaj膮 do obrotu 偶ywno艣膰 pochodzenia niezwierz臋cego,
 2. wprowadzaj膮 do obrotu produkty pochodzenia zwierz臋cego, nieobj臋tych urz臋dow膮 kontrol膮 organ贸w Inspekcji Weterynaryjnej,
 3. produkuj膮 lub wprowadzaj膮 do obrotu 偶ywno艣膰 zawieraj膮c膮 jednocze艣nie 艣rodki spo偶ywcze pochodzenia niezwierz臋cego i produkty pochodzenia zwierz臋cego, o kt贸rej mowa w art. 1 ust. 2 rozporz膮dzenia nr 853/2004, z zastrze偶eniem art. 73 ust. 6,
 4. dzia艂aj膮 na rynku materia艂贸w i wyrob贸w przeznaczonych do kontaktu z 偶ywno艣ci膮, w tym zak艂ad贸w prowadzonych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 recyklingiem - w trybie i na zasadach okre艣lonych w rozporz膮dzeniu nr 852/2004 i rozporz膮dzeniu nr 882/2004

Zgodnie z art. 63:

Zak艂ady, o kt贸rych mowa powy偶ej, mog膮 rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu.

Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu dzia艂aj膮cego na rynku spo偶ywczym prowadz膮cego zak艂ad.

Obowi膮zek zatwierdzenia zak艂adu wynika nie tylko z art. 63 i 64 ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) ale i z art. 31 ust. 2 lit. c rozporz膮dzenia (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urz臋dowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodno艣ci z prawem paszowym i 偶ywno艣ciowym oraz regu艂ami dotycz膮cymi zdrowia zwierz膮t i dobrostanu zwierz膮t (Dz. Urz. L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE 鈥 Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z p贸藕n. zm.).Zatwierdzenie聽NIE JEST WYMAGANE聽w odniesieniu do:

 1. dzia艂alno艣ci w zakresie dostaw bezpo艣rednich;
 2. urz膮dze艅 dystrybucyjnych do sprzeda偶y 偶ywno艣ci;
 3. obiekt贸w lub urz膮dze艅 ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu 偶ywno艣ci膮 w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej;
 4. gospodarstw agroturystycznych;
 5. podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodz膮cych z upraw w艂asnych w ilo艣ci mniejszej ni偶 1.000 hl w ci膮gu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami okre艣lonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrob贸w winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 6. aptek, punkt贸w aptecznych i hurtowni farmaceutycznych okre艣lonych przepisami prawa farmaceutycznego;
 7. sklep贸w zielarskich;
 8. przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych sprzeda偶 detaliczn膮 innych ni偶 艣rodki spo偶ywcze produkt贸w oraz wprowadzaj膮cych do obrotu 艣rodki spo偶ywcze opakowane, trwa艂e mikrobiologicznie;
 9. producent贸w gaz贸w technicznych na potrzeby podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rynku spo偶ywczym;
 10. zak艂ad贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie po艣rednictwa w sprzeda偶y 偶ywno艣ci "na odleg艂o艣膰" (sprzeda偶y wysy艂kowej), w tym sprzeda偶y przez Internet;
 11. zak艂ad贸w dzia艂aj膮cych na rynku materia艂贸w i wyrob贸w przeznaczonych do kontaktu z 偶ywno艣ci膮, w tym zak艂ad贸w prowadzonych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 recyklingiem;
 12. podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rynku spo偶ywczym prowadz膮cych produkcj臋 pierwotn膮.

Opis: http://suplementy.gis.gov.pl/styles/img/mainpage/image002.jpg

W przypadkach,聽GDY ZATWIERDZANIE NIE JEST WYMAGANE, podmiot dzia艂aj膮cy na rynku spo偶ywczym lub na rynku materia艂贸w i wyrob贸w przeznaczonych do kontaktu z 偶ywno艣ci膮聽JEST OBOWI膭ZANY Z艁O呕Y膯 WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZAK艁AD脫W.

Wniosek o zatwierdzenie zak艂adu i wpis do rejestr贸w zak艂ad贸w, podmiot dzia艂aj膮cy na rynku spo偶ywczym powinien
z艂o偶y膰 w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpocz臋cia planowanej dzia艂alno艣ci.

Rozpocz臋cie prowadzenia dzia艂alno艣ci jest mo偶liwe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia zak艂adu przez w艂a艣ciwego terenowo pa艅stwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporz膮dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 艣rodk贸w spo偶ywczych przedsi臋biorstwa sektora spo偶ywczego powiadamiaj膮 w艂a艣ciwy organ o ka偶dym przedsi臋biorstwie pod jego kontrol膮, kt贸re uczestniczy w jakimkolwiek z etap贸w produkcji lub dystrybucji 偶ywno艣ci oraz zapewnia aktualne informacje na temat zak艂ad贸w, w tym poprzez powiadamianie o ka偶dej istotnej zmianie w dzia艂alno艣ci.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia, przedsi臋biorca, kt贸ry prowadzi dzia艂alno艣膰 w zakresie produkcji lub obrotu 偶ywno艣ci膮 bez z艂o偶enia wniosku o wpis do rejestru zak艂ad贸w lub o zatwierdzenie zak艂adu i wpis do rejestru zak艂ad贸w w trybie i na zasadach okre艣lonych w art. 6 rozporz膮dzenia nr 852/2004 oraz art. podlega karze pieni臋偶nej.


II. WPROWADZANIE DO OBROTU 艢RODK脫W SPO呕YWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 呕YWIENIOWEGO, SUPLEMENT脫W DIETY ORAZ 艢RODK脫W SPO呕YWCZYCH WZBOGACANYCH

Podmiot dzia艂aj膮cy na rynku spo偶ywczym, kt贸ry wprowadza lub ma zamiar wprowadzi膰 po raz pierwszy do obrotu:

 • 艣rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego: preparaty do pocz膮tkowego 偶ywienia niemowl膮t, dietetyczne 艣rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 艣rodki spo偶ywcze zaspokajaj膮ce zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysi艂ku fizycznym, zw艂aszcza sportowc贸w, 艣rodki spo偶ywcze dla os贸b z zaburzeniami metabolizmu w臋glowodan贸w (cukrzyca), 艣rodki spo偶ywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawarto艣ci sodu lub bezsodowe, 艣rodki spo偶ywcze bezglutenowe; i inne
 • suplementy diety;
 • 艣rodki spo偶ywcze, do kt贸rych dodawane s膮 witaminy, sk艂adniki mineralne lub substancje, o kt贸rych mowa w za艂膮czniku III cz臋艣膰 B i C do rozporz膮dzenia nr 1925/2006

JEST OBOWI膭ZANY POWIADOMI膯 O TYM G艁脫WNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia:

powiadomienia, o kt贸rych mowa powy偶ej dokonuje si臋 w聽formie dokumentu elektronicznego聽powsta艂ego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiadomienia.

Dost臋p do elektronicznego formularza mo偶na uzyska膰 za po艣rednictwem strony internetowej G艂贸wnego Inspektoratu Sanitarnego
suplementy.gis.gov.pl

Szczeg贸艂owe wymagania odno艣nie informacji, kt贸re nale偶y zamie艣ci膰 w powiadomieniu okre艣la聽art. 29 ust. 2聽ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia,

Je偶eli 艣rodek spo偶ywczy, o kt贸rym mowa w art.29 ust. 1, znajduje si臋 w obrocie w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu nale偶y ponadto wskaza膰 w艂a艣ciwy organ tego pa艅stwa, kt贸ry zosta艂 powiadomiony o wprowadzeniu 艣rodka spo偶ywczego do obrotu lub zezwoli艂 na wprowadzenie 艣rodka spo偶ywczego do obrotu w tym pa艅stwie, za艂膮czaj膮c r贸wnocze艣nie kopi臋 uprzedniego powiadomienia lub zezwolenia.

W powiadomieniu nale偶y wskaza膰:

 • nazw臋 produktu,
 • posta膰 produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;
 • wz贸r oznakowania w j臋zyku polskim;
 • kwalifikacj臋/rodzaj 艣rodka spo偶ywczego przyj臋t膮 przez podmiot dzia艂aj膮cy na rynku spo偶ywczym;
 • sk艂ad jako艣ciowy obejmuj膮cy dane dotycz膮ce sk艂adnik贸w zawartych w produkcie, w tym substancji czynnych;
 • sk艂ad ilo艣ciowy sk艂adnik贸w;
 • imi臋 i nazwisko albo nazw臋, i adres podmiotu powiadamiaj膮cego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu oraz numer NIP, je偶eli taki numer podmiot powiadamiaj膮cy posiada.

WA呕NE:

1. Wszelkie dokumenty sk艂adane wraz z powiadomieniem w innym j臋zyku ni偶 polski powinny by膰 zaopatrzone w t艂umaczenia na j臋zyk polski, wykonanego przez t艂umacza przysi臋g艂ego.

2. Przedsi臋biorcy zagraniczni nie maj膮 obowi膮zku posiadania lub tworzenia oddzia艂u z siedzib膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ART. 30

Po otrzymaniu powiadomienia, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 1,聽G艂贸wny Inspektor Sanitarny mo偶e przeprowadzi膰 post臋powanie聽maj膮ce na celu wyja艣nienie, czy produkt obj臋ty powiadomieniem, ze wzgl臋du na jego sk艂ad, w艂a艣ciwo艣ci poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w oraz przeznaczenie:

 1. jest 艣rodkiem spo偶ywczym zgodnie z zaproponowan膮 przez podmiot dzia艂aj膮cy na rynku spo偶ywczym kwalifikacj膮 oraz czy spe艂nia wymagania dla danego rodzaju 艣rodka spo偶ywczego, w szczeg贸lno艣ci, czy jako:
  1. 艣rodek spo偶ywczy specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego wyra藕nie r贸偶ni si臋 od 偶ywno艣ci przeznaczonej do powszechnego spo偶ycia oraz czy odpowiada szczeg贸lnym potrzebom 偶ywieniowym, zgodnie z jego przeznaczeniem, o kt贸rym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 43, i spe艂nia wymagania okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 i 2, w tym聽rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 wrze艣nia 2010 r. w sprawie 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego (Dz. U z 2010 r., nr 180, poz. 1214).
  2. suplement diety lub 艣rodek spo偶ywczy, do kt贸rego dodano witaminy, sk艂adniki mineralne lub inne substancje wykazuj膮ce efekt od偶ywczy lub inny fizjologiczny spe艂nia warunki okre艣lone w przepisach wydanych 鈥 odpowiednio 鈥 na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 (rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety z dnia 9 pa藕dziernika 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1425 z p贸藕n. zm.)聽oraz w rozporz膮dzeniu (We) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i 聽Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do 偶ywno艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz niekt贸rych innych substancji (Dz. U. L 404 z 30.12.2006, str. 26) ;
 2. nie spe艂nia wymaga艅 innego rodzaju produktu przeznaczonego do u偶ywania przez ludzi, w szczeg贸lno艣ci produktu leczniczego w rozumieniu przepis贸w prawa farmaceutycznego, kosmetyku w rozumieniu przepis贸w o kosmetykach lub wyrobu medycznego w rozumieniu przepis贸w o wyrobach medycznych.

W zwi膮zku z powy偶szym G艂贸wny Inspektor Sanitarny powiadamia niezw艂ocznie podmiot sk艂adaj膮cy powiadomienie o rozpocz臋ciu post臋powania wyja艣niaj膮cego.

Post臋powanie wyja艣niaj膮ce nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 60 dni roboczych, z wy艂膮czeniem czasu niezb臋dnego do udokumentowania spe艂nienia wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 1 ww. ustawy.

Podmiot sk艂adaj膮cy powiadomienie jest powiadamiany pisemnie o wynikach przeprowadzonego post臋powania z zastrze偶eniem art. 31.

ART. 31

W przypadku przeprowadzania post臋powania, G艂贸wny Inspektor Sanitarny mo偶e:

 1. za偶膮da膰 opinii Zespo艂u do Spraw Suplement贸w Diety dzia艂aj膮cego w ramach Rady Sanitarno - Epidemiologicznej, o kt贸rej mowa w art. 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z p贸藕n. zm.);
 2. zobowi膮za膰 podmiot, do udokumentowania, 偶e 艣rodek spo偶ywczy spe艂nia wymagania, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 1, w szczeg贸lno艣ci do przed艂o偶enia聽opinii jednostki naukowej.
 3. w przypadku przeprowadzania post臋powania, maj膮cego na celu wyja艣nienie, 偶e 艣rodek spo偶ywczy obj臋ty powiadomieniem聽nie spe艂nia wymaga艅 produktu leczniczego聽okre艣lonego przepisami prawa farmaceutycznego albo wyrobu medycznego w rozumieniu przepis贸w o wyrobach medycznych,聽G艂贸wny Inspektor Sanitarny zobowi膮zuje podmiot, do przed艂o偶enia opinii Urz臋du Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych.

Podmiot obowi膮zany do przed艂o偶enia opinii jednostki naukowej mo偶e dostarczy膰 opini臋 w艂a艣ciwej krajowej jednostki naukowej lub w艂a艣ciwej jednostki naukowej innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej.

Koszty wydania ww. opinii ponosi podmiot sk艂adaj膮cy powiadomienie.

Procedura okre艣lona w art. 30 i 31 ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia odnosz膮ca si臋 do post臋powania wyja艣niaj膮cego, jak r贸wnie偶 regulacja zawarta w art. 32 tej ustawy nie maj膮 zastosowania w przypadku 艣rodk贸w spo偶ywczych niespe艂niaj膮cych wymaga艅 okre艣lonych w dziale II tej ustawy zatytu艂owanym: "Wymagania zdrowotne i znakowanie 偶ywno艣ci", niewdra偶aj膮cych dyrektyw Unii Europesjkich, je偶eli zosta艂y:

聽聽聽 wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z prawem tego pa艅stwa, lub
聽聽聽 wyprodukowane w pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), b臋d膮cym stron膮 umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wyprodukowane lub聽 wprowadzone do obrotu w Republice Turcji, zgodnie z prawem tych pa艅stw, w zakresie, w jakim korzystaj膮 ze swobody przep艂ywu towar贸w na podstawie um贸w zawartych ze Wsp贸lnot膮 Europejsk膮

- pod warunkiem, 偶e nie stanowi膮 zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka.

Minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia maj膮c na wzgl臋dzie zapewnienie sprawnego przebiegu post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, kompetencje jednostek zgodnie z zakresem zada艅 okre艣lonych statutami oraz kwalifikacje personelu i kalkulacj臋 koszt贸w za przygotowywanie opinii okre艣li, w drodze聽Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produkt贸w obj臋tych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych w艂a艣ciwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2011 r. Nr 80 poz. 437).

 1. wz贸r formularza powiadomienia, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia, zwanej dalej聽鈥瀠staw膮鈥;
 2. dane zawarte w rejestrze produkt贸w obj臋tych powiadomieniem umo偶liwiaj膮ce ich identyfikacj臋;
 3. wz贸r rejestru, o kt贸rym mowa w pkt 2;
 4. wykaz krajowych jednostek naukowych w艂a艣ciwych do wydawania opinii, o kt贸rej mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanej dalej聽鈥瀘pini膮鈥;
 5. metody obliczania koszt贸w ponoszonych przez krajow膮 jednostk臋 naukow膮 w zwi膮zku z wydaniem opinii;
 6. wysoko艣膰 op艂aty pobieranej przy wydawaniu opinii przez Urz膮d Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych.


G艂贸wny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produkt贸w obj臋tych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane z rejestru, s膮 publikowane na stronie internetowej G艂贸wnego Inspektoratu Sanitarnego, z wy艂膮czeniem danych stanowi膮cych tajemnic臋 przedsi臋biorcy.

Dane zawarte w rejestrze produkt贸w obj臋tych powiadomieniem umo偶liwiaj膮ce ich identyfikacj臋 oraz wz贸r rejestru s膮 okre艣lone w聽Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produkt贸w obj臋tych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych w艂a艣ciwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2011 r. Nr 80 poz. 437).

III. DECYZJE O CZASOWYM WSTRZYMANIU WPROWADZANIA 艢RODKA SPO呕YWCZEGO DO OBROTU LUB WYCOFANIU Z OBROTU DO CZASU ZAKO艃CZENIA POST臉POWANIA 鈥 art. 32

W przypadku podejrzenia, 偶e 艣rodek spo偶ywczy, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 1, niespe艂niaj膮cy wymaga艅 okre艣lonych dla tego 艣rodka, znajduje si臋 w obrocie, w艂a艣ciwy pa艅stwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny podejmuje decyzj臋 o czasowym wstrzymaniu wprowadzania tego 艣rodka spo偶ywczego do obrotu lub wycofaniu z obrotu do czasu zako艅czenia post臋powania.

Decyzja, taka jest podejmowana r贸wnie偶 w przypadku stwierdzenia, 偶e produkt obj臋ty powiadomieniem spe艂nia wymagania produktu leczniczego albo wyrobu medycznego (okre艣lonego przepisami prawa farmaceutycznego i powinien zosta膰 zakwalifikowany jako produkt leczniczy lub wyr贸b medyczny).

W przypadku wydania decyzji, pa艅stwowy powiatowy inspektor sanitarny, za po艣rednictwem pa艅stwowego wojew贸dzkiego inspektora sanitarnego, powiadamia w艂a艣ciwego wojew贸dzkiego inspektora farmaceutycznego przesy艂aj膮c kopi臋 wydanej decyzji.

IV. DECYZJE O ZAKAZANIU WPROWADZANIA DO OBROTU LUB NAKAZANIU WYCOFANIA Z OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - art. 8:

W艂a艣ciwy pa艅stwowy powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzania do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako 艣rodka spo偶ywczego specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego albo suplementu diety, produktu, kt贸ry nie spe艂nia wymaga艅 okre艣lonych dla tych 艣rodk贸w spo偶ywczych okre艣lonych w dziale II ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia.


V. SUPLEMENTY DIETY

Suplement diety聽jest 艣rodkiem spo偶ywczym, kt贸rego celem jest uzupe艂nienie normalnej diety,聽b臋d膮cy skoncentrowanym 藕r贸d艂em witamin lub sk艂adnik贸w mineralnych lub innych聽substancji wykazuj膮cych efekt od偶ywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub z艂o偶onych, wprowadzany do obrotu聽w formie umo偶liwiaj膮cej dawkowanie, w postaci: kapsu艂ek, tabletek, dra偶etek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampu艂ek z p艂ynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach p艂yn贸w i proszk贸wprzeznaczonych do spo偶ywania w ma艂ych, odmierzonych ilo艣ciachjednostkowych,聽z wy艂膮czeniem produkt贸w posiadaj膮cych w艂a艣ciwo艣ci produktu leczniczego w rozumieniu przepis贸w prawa farmaceutycznego.

Przepisy wsp贸lnotowe i informacje dotycz膮ce suplement贸w diety s膮 dost臋pne na
stronie Komisji Europejskiej
( http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm )

ZNAKOWANIE SUPLEMENT脫W DIETY

Suplementy diety wprowadzane do obrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej musz膮 by膰 zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w:

 • ustawie o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.聽(tekst jednolity z dnia 3 stycznia 2017 r., Dz.U. 2017 nr 0 poz. 149),
 • rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety z dnia 9 pa藕dziernika 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1425 z p贸藕n. zm.),
 • rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 137, poz. 966 z p贸藕n, zm.),

Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje si臋, umieszczaj膮c na opakowaniu nast臋puj膮ce informacje:

 1. okre艣lenie "suplement diety";
 2. nazwy kategorii sk艂adnik贸w od偶ywczych lub substancji charakteryzuj膮cych produkt lub wskazanie ich w艂a艣ciwo艣ci;
 3. porcj臋 produktu zalecan膮 do spo偶ycia w ci膮gu dnia;
 4. ostrze偶enie dotycz膮ce nieprzekraczania zalecanej porcji do spo偶ycia w ci膮gu dnia;
 5. stwierdzenie, 偶e suplementy diety nie mog膮 by膰 stosowane jako substytut (zamiennik) zr贸偶nicowanej diety;
 6. stwierdzenie, 偶e suplementy diety powinny by膰 przechowywane w spos贸b niedost臋pny dla ma艂ych dzieci.

Zawarto艣膰 witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz innych substancji wykazuj膮cych efekt od偶ywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych w suplemencie diety deklaruje si臋
w oznakowaniu w postaci liczbowej.

Jednostki i formy chemiczne u偶ywane do okre艣lania zawarto艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych musz膮 by膰 zgodne z rozporz膮dzeniem Komisji Nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniaj膮ce dyrektyw臋 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykaz贸w witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz ich form chemicznych, kt贸re mo偶na dodawa膰 do 偶ywno艣ci, w tym do suplement贸w 偶ywno艣ciowych.

Deklarowane w oznakowaniu zawarto艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz innych substancji wykazuj膮cych efekt od偶ywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje si臋 w przeliczeniu na zalecan膮 przez producenta do spo偶ycia dzienn膮 porcj臋 produktu.

Informacje o zawarto艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych podaje si臋 r贸wnie偶 w procentach w stosunku do zalecanego dziennego spo偶ycia, zgodnie z warto艣ciami odniesienia ustalonymi w za艂膮czniku do rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie sk艂adu i聽oznakowania suplement贸w diety (Dz.聽U. nr 196, poz. 1425 z p贸藕n. zm.), Deklarowane w oznakowaniu zawarto艣ci, witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz innych substancji wykazuj膮cych efekt od偶ywczy lub inny efekt fizjologiczny, wyra偶a si臋 jako przeci臋tne warto艣ci oparte na analizie produktu, wykonanej przez producenta

Nowe warto艣ci odniesienia zosta艂y podane w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety.

Suplementy diety, kt贸re nie spe艂niaj膮 wymaga艅 okre艣lonych w 搂 1 pkt 3 ww. rozporz膮dzenia, mog膮 by膰 wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostawa膰 w obrocie do dnia 31 pa藕dziernika 2012 r.

Zgodnie z dyrektyw膮 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r., w sprawie zbli偶enia ustawodawstw Pa艅stw Cz艂onkowskich odnosz膮cych si臋 do suplement贸w diety (Dz. Urz. UE L z 12.07.2002 r., nr 183, str. 51 z p贸藕n. zm.) informacja dotycz膮ca zawarto艣ci substancji od偶ywczych w聽suplementach diety jest istotna dla umo偶liwienia konsumentowi, dokonania wyboru opartego na wiedzy oraz u偶ycia ich w聽spos贸b prawid艂owy i聽bezpieczny. Zgodnie z powy偶szym聽informacja o zawarto艣ci sk艂adnik贸w od偶ywczych w聽oznakowaniu suplement贸w diety, z uwagi na charakter tych produkt贸w,聽powinna ogranicza膰 si臋 do zawarto艣ci 聽substancji od偶ywczych.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Maj膮c na uwadze powy偶sze oraz przes艂anki wynikaj膮ce z obowi膮zuj膮cych na terenie Polski i聽innych kraj贸w Unii Europejskiej akt贸w prawnych dotycz膮cych znakowania 艣rodk贸w spo偶ywczych, w tym suplement贸w diety Departament informuje, 偶e znakowanie suplement贸w diety musi odnosi膰 si臋 do zawarto艣ci poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w od偶ywczych.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W przypadku sk艂adnik贸w mineralnych w oznakowaniu suplementu diety聽wymagane jest podanie zawarto艣ci okre艣lonego sk艂adnika mineralnego, a nie zwi膮zku chemicznego soli wykorzystanej przy jego produkcji b膮d藕 te偶 jon贸w.

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego聽obejmuje wszelkie informacje w postaci napis贸w i innych oznacze艅, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, dotycz膮ce 艣rodka spo偶ywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, kt贸re s膮 do艂膮czone do tego 艣rodka spo偶ywczego lub odnosz膮 si臋 do niego.

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego powszechnie spo偶ywanego nie mo偶e zawiera膰 okre艣lenia 鈥瀌ietetyczny鈥 lub w inny spos贸b sugerowa膰, 偶e jest to 艣rodek spo偶ywczy specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego (art. 45 ust. 2,3 ustawy).

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego nie mo偶e wprowadza膰 konsumenta w b艂膮d, w szczeg贸lno艣ci:

 1. co do charakterystyki 艣rodka spo偶ywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, w艂a艣ciwo艣ci, sk艂adu, ilo艣ci, trwa艂o艣ci, 藕r贸d艂a lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,
 2. przez przypisywanie 艣rodkowi spo偶ywczemu dzia艂ania lub w艂a艣ciwo艣ci, kt贸rych nie posiada,
 3. przez sugerowanie, 偶e 艣rodek spo偶ywczy posiada szczeg贸lne w艂a艣ciwo艣ci, je偶eli wszystkie podobne 艣rodki spo偶ywcze posiadaj膮 takie w艂a艣ciwo艣ci;

oraz przypisywa膰 艣rodkowi spo偶ywczemu w艂a艣ciwo艣ci zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwo艂ywa膰 si臋 do takich w艂a艣ciwo艣ci, z zastrze偶eniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust. 4, oraz zawiera膰 o艣wiadcze艅 偶ywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporz膮dzenia nr 1924/2006.

Ww. przepis stosuje si臋 r贸wnie偶 do reklamy oraz do prezentacji 艣rodk贸w spo偶ywczych, w tym w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do ich kszta艂tu, wygl膮du lub opakowania, zastosowanych materia艂贸w opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim s膮 prezentowane.


VI. 艢RODKI SPO呕YWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 呕YWIENIOWEGO

艢rodek spo偶ywczy specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego聽- 艣rodek spo偶ywczy, kt贸ry ze wzgl臋du na specjalny sk艂ad lub spos贸b przygotowania wyra藕nie r贸偶ni si臋 od 艣rodk贸w spo偶ywczych powszechnie spo偶ywanych i zgodnie z informacj膮 zamieszczon膮 na opakowaniu jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczeg贸lnych potrzeb 偶ywieniowych:

a) os贸b, kt贸rych procesy trawienia i metabolizmu s膮 zachwiane lub os贸b, kt贸re ze wzgl臋du na specjalny stan fizjologiczny mog膮 odnie艣膰 szczeg贸lne korzy艣ci z kontrolowanego spo偶ycia okre艣lonych substancji zawartych w 偶ywno艣ci 鈥 taki 艣rodek spo偶ywczy mo偶e by膰 okre艣lany jako 鈥瀌ietetyczny鈥,

Opis: http://suplementy.gis.gov.pl/styles/img/mainpage/image007.png

b) zdrowych niemowl膮t i ma艂ych dzieci w wieku od roku do 3 lat;


Przepisy wsp贸lnotowe i informacje dotycz膮ce 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego s膮 dost臋pne na stronie Komisji Europejskiej聽
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm

ZNAKOWANIE 艢RODK脫W SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 呕YWIENIOWEGO

 • ustawie o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity z dnia 3 stycznia 2017 r., Dz.U. 2017 nr 0 poz. 149),
 • rozporz膮dzeniu komisji (WE) Nr 953/2009 z dnia 13 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie substancji, kt贸re mog膮 by膰 dodawane w szczeg贸lnych celach od偶ywczych do 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego
 • rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 wrze艣nia 2010 r. w sprawie 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego (Dz. U z 2010 r., nr 180, poz. 1214)
 • rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 137, poz. 966 z p贸藕n. zm.),
 • rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania 偶ywno艣ci warto艣ci膮 od偶ywcz膮 (Dz. U. z 2007 r. Nr 137 poz. 967 z p贸藕n. zm.);

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego聽obejmuje wszelkie informacje w postaci napis贸w
i innych oznacze艅, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, dotycz膮ce 艣rodka spo偶ywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, kt贸re s膮 do艂膮czone do tego 艣rodka spo偶ywczego lub odnosz膮 si臋 do niego. (art. 45 ustawy)

Oznakowanie 艣rodka spo偶ywczego nie mo偶e wprowadza膰 konsumenta w b艂膮d, w szczeg贸lno艣ci:

 1. co do charakterystyki 艣rodka spo偶ywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, w艂a艣ciwo艣ci, sk艂adu, ilo艣ci, trwa艂o艣ci, 藕r贸d艂a lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,
 2. przez przypisywanie 艣rodkowi spo偶ywczemu dzia艂ania lub w艂a艣ciwo艣ci, kt贸rych nie posiada,
 3. przez sugerowanie, 偶e 艣rodek spo偶ywczy posiada szczeg贸lne w艂a艣ciwo艣ci, je偶eli wszystkie podobne 艣rodki spo偶ywcze posiadaj膮 takie w艂a艣ciwo艣ci;

oraz przypisywa膰 艣rodkowi spo偶ywczemu w艂a艣ciwo艣ci zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwo艂ywa膰 si臋 do takich w艂a艣ciwo艣ci, z zastrze偶eniem art. 24 ust. 4 i art. 33
ust. 4, oraz zawiera膰 o艣wiadcze艅 偶ywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporz膮dzenia nr 1924/2006.

Ww. przepis stosuje si臋 r贸wnie偶 do reklamy oraz do prezentacji 艣rodk贸w spo偶ywczych,
w tym w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do ich kszta艂tu, wygl膮du lub opakowania, zastosowanych materia艂贸w opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim s膮 prezentowane.


VII. 呕YWNO艢膯 WZBOGACANA

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia, do 艣rodk贸w spo偶ywczych mog膮 by膰 dodawane witaminy, sk艂adniki mineralne lub inne substancje wykazuj膮ce efekt od偶ywczy lub inny fizjologiczny, z uwzgl臋dnieniem wymaga艅 okre艣lonych w rozporz膮dzeniu (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do 偶ywno艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz niekt贸rych innych substancji - zwanym dalej "rozporz膮dzeniem (WE) nr 1925/2006".

Przepisy rozporz膮dzenia (WE) nr 1925/2006 dotycz膮ce witamin i sk艂adnik贸w mineralnych nie maj膮 zastosowania do suplement贸w diety obj臋tych dyrektyw膮 2002/46/WE. Rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 stosuje si臋 bez uszczerbku dla szczeg贸lnych przepis贸w prawodawstwa wsp贸lnotowego dotycz膮cych m.in. 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego.

Rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 zosta艂o zmienione przez nast臋puj膮ce akty prawne:

 • Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 108/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do 偶ywno艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz niekt贸rych innych substancji (Dz. Urz. UE L 39 z dnia 13.2.2008),
 • Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniaj膮ce dyrektyw臋 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w odniesieniu do wykaz贸w witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz ich form chemicznych, kt贸re mo偶na dodawa膰 do 偶ywno艣ci, w tym do suplement贸w 偶ywno艣ciowych (Dz. Urz. UE L 314 36 z dnia 1.12.2009),
 • Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1161/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce dyrektyw臋 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporz膮dzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do wykaz贸w sk艂adnik贸w mineralnych, kt贸re mo偶na dodawa膰 do 偶ywno艣ci (Dz. Urz. UE L 296 z dnia 15.11.2011).

Wymagania dotycz膮ce dodawania witamin i sk艂adnik贸w mineralnych

Do 偶ywno艣ci聽mo偶na dodawa膰 tylko witaminy lub sk艂adniki mineralne聽okre艣lone w wykazie zawartym w za艂膮czniku I, w formach wymienionych w za艂膮czniku II, do rozporz膮dzenia (WE) nr 1925/2006 i z zastrze偶eniem przepis贸w okre艣lonych w tym rozporz膮dzeniu.

Witamin i sk艂adnik贸w mineralnych聽nie mo偶na dodawa膰聽do nieprzetworzonej 偶ywno艣ci (obejmuj膮cej w szczeg贸lno艣ci owoce, warzywa, mi臋so, dr贸b i ryby) oraz napoj贸w zawieraj膮cych ponad 1,2% obj臋to艣ci alkoholu (z wyj膮tkiem okre艣lonych na zasadzie odst臋pstwa produkt贸w).

Dodanie do 偶ywno艣ci witaminy lub sk艂adnika mineralnego musi powodowa膰聽obecno艣膰 tej witaminy lub tego sk艂adnika mineralnego w tej 偶ywno艣ci przynajmniej w ilo艣ci znacz膮cej聽(15% zalecanego dziennego spo偶ycia, ustalonego do cel贸w znakowania i okre艣lonego w przepisach dotycz膮cych znakowania 偶ywno艣ci warto艣ci膮 od偶ywcz膮, zawartego w 100g lub 100ml lub w opakowaniu produktu, je艣li opakowanie zawiera wy艂膮cznie jedn膮 porcj臋).

W Polsce obowi膮zuje dodatkowo rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia
16 wrze艣nia 2010 r. w sprawie substancji wzbogacaj膮cych dodawanych do 偶ywno艣ci (Dz. U. z 2010r., nr 174, poz. 1184). Okre艣la ono 艣rodki spo偶ywcze, do kt贸rych s膮 obligatoryjnie dodawane witaminy lub sk艂adniki mineralne oraz ustala minimalne i maksymalne poziomy witamin i sk艂adnik贸w mineralnych. Przepis贸w ww. rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia nie stosuje si臋 do wprowadzanych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej wzbogacanych 艣rodk贸w spo偶ywczych znajduj膮cych si臋 w obrocie w innych pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej oraz w pa艅stwach cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

ZNAKOWANIE 呕YWNO艢CI Z DODATKIEM WITAMIN I SK艁ADNIK脫W MINERALNYCH ORAZ NIEKT脫RYCH INNYCH SUBSTANCJI

Znakowanie 艣rodk贸w spo偶ywczych z dodatkiem witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz niekt贸rych innych substancji wprowadzane do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musi by膰 zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w:

 • ustawie o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity z dnia 3 stycznia 2017 r., Dz.U. 2017 nr 0 poz. 149),
 • rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 137, poz. 966 z p贸藕n. zm.),
 • rozporz膮dzeniu (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie dodawania do 偶ywno艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz niekt贸rych innych substancji (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 z p贸藕n. zm.);
 • rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 偶ywno艣ci warto艣ci膮 od偶ywcz膮 (Dz. U. z 2007 r. Nr 137 poz. 967 z p贸藕n. zm.);
 • rozporz膮dzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie o艣wiadcze艅 偶ywieniowych i zdrowotnych odnosz膮cych si臋 do 偶ywno艣ci (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 z p贸藕n. zm.)

艢rodki spo偶ywcze wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musz膮 by膰 oznakowane w j臋zyku polskim. Mog膮 by膰 ponadto oznakowane w innych j臋zykach. 艢rodki spo偶ywcze musz膮 by膰 oznakowane w spos贸b zrozumia艂y dla konsumenta, napisy musz膮 by膰 wyra藕ne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu.

Etykietowanie, prezentacja i reklama 偶ywno艣ci z dodatkiem witamin i sk艂adnik贸w mineralnych nie mog膮 wprowadza膰 konsument贸w w b艂膮d lub podawa膰 nieprawdy co do warto艣ci od偶ywczej, jak膮 偶ywno艣膰 mo偶e posiada膰 na skutek dodania tych sk艂adnik贸w od偶ywczych.

Podawanie informacji o warto艣ci od偶ywczej produkt贸w z dodatkiem witamin i sk艂adnik贸w mineralnych jest obowi膮zkowe.

Wymagana informacja zawiera elementy okre艣lone w przepisach dotycz膮cych znakowania warto艣ci膮 od偶ywcz膮 jako grupa 2 (tj. warto艣膰 energetyczna oraz zawarto艣膰 bia艂ka, w臋glowodan贸w, cukr贸w, t艂uszczu, kwas贸w t艂uszczowych nasyconych, b艂onnika pokarmowego i sodu) oraz ca艂kowite ilo艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych obecne w 偶ywno艣ci po ich dodaniu. Spos贸b wyra偶enia i prezentacji wymaganego zakresu informacji o warto艣ci od偶ywczej musi by膰 zgodny z rozporz膮dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 偶ywno艣ci warto艣ci膮 od偶ywcz膮.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Niezale偶nie od art. 7 ust. 3 rozporz膮dzenia (WE) nr 1925/2006, kt贸ry okre艣la zakres informacji o warto艣ci od偶ywczej podawanej obowi膮zkowo na 偶ywno艣ci z dodatkiem witamin i sk艂adnik贸w mineralnych, 艣rodki spo偶ywcze mog膮 by膰 ju偶 znakowane zgodnie z art. 30 鈥 35 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa藕dziernika 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 偶ywno艣ci, zmiany rozporz膮dze艅 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22.11.2011).

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 1 rozporz膮dzenia (UE) nr 1169/2011, obowi膮zkowa informacja o warto艣ci od偶ywczej obejmuje nast臋puj膮ce elementy: warto艣膰 energetyczna oraz ilo艣膰 t艂uszczu, kwas贸w t艂uszczowych nasyconych, w臋glowodan贸w, cukr贸w, bia艂ka oraz soli. Dodatkowo,聽 informacja o warto艣ci od偶ywczej na 偶ywno艣ci wzbogacanej zawiera ca艂kowite ilo艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych obecne w 偶ywno艣ci po ich dodaniu.

Etykietowanie produkt贸w z dodatkiem witamin i sk艂adnik贸w mineralnych mo偶e zawiera膰 informacj臋 o takim dodatku, o ile jest to zgodne z wymogami okre艣lonymi
w rozporz膮dzeniu (WE) nr 1924/2006.

Przepisy wsp贸lnotowe i informacje dotycz膮ce 偶ywno艣ci wzbogacanej s膮 dost臋pne
na stronie Komisji Europejskiej
(聽http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm聽)

聽藕r贸d艂o:聽http://suplementy.gis.gov.pl/

IOC sp. z o.o., na mocy pisemnego upowa偶nienia, zajmuje si臋 wszystkimi w/w zagadnieniami formalnymi zwi膮zanymi z produkowanymi suplementami i 偶ywno艣ci膮 (rejestracja produkt贸w w GIS, tworzenie opis贸w odpakowa艅 zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem itp.).

Za w/w us艂ugi od naszych Klient贸w nie pobieramy dodatkowych op艂at.

Po Pa艅stwa stronie pozostaje jedynie zg艂oszenie swojej firmy do Inspektoratu Sanitarnego oraz wdro偶enie systemu HACCP (Certyfikacja zewn臋trzna nie jest konieczna), je艣li Pa艅stwa firma nie posiada jeszcze takiego zg艂oszenia oraz nie wdro偶y艂a systemu HACCP wcze艣niej.

Zapraszamy tak偶e do skorzystania z naszych us艂ug wsparcia prawnego w zakresie przepis贸w zwi膮zanych z suplementami diety i 偶ywno艣ci膮 wzbogacon膮 (opiniowanie sk艂ad贸w, oznakowania, tre艣ci stron internetowych, rejestracja (za upowa偶nieniem) suplement贸w w GIS itd.). Us艂ugi te s膮 p艂atne dla Klient贸w nie zlecaj膮cych nam produkcji.

ul. Abrahama 1A, 80-307 Gda艅sk, Polska
+48 58 710 24 64