Oznakowanie suplement贸w diety

Prezentacja suplement贸w diety w aptekach internetowych po 13 grudnia 2014

Przede wszystkim nale偶y podkre艣li膰, i偶 suplementy diety s膮 偶ywno艣ci膮, dlatego zagadnienie ich prezentacji w odniesieniu do sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 powinno by膰 rozpatrywane w kontek艣cie regulacji odnosz膮cych si臋 do 艣rodk贸w spo偶ywczych. Wynika to z brzmienia art. 3 ust. 3 ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia, jak r贸wnie偶 art. 2 lit. a dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbli偶enia ustawodawstw Pa艅stw Cz艂onkowskich odnosz膮cych si臋 do suplement贸w 偶ywno艣ciowych. Do suplement贸w diety nie znajduj膮 zastosowania zasady prawa farmaceutycznego. Produkty te podlegaj膮 wymogom prawa 偶ywno艣ciowego, z kt贸rych na szczeg贸ln膮 uwag臋 zas艂uguj膮 regulacje dotycz膮ce oznakowania, prezentacji i reklamy.

Od 13 grudnia 2014 r. zacz臋艂o obowi膮zywa膰 rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 偶ywno艣ci. Jednym z nowych wymog贸w jest regulacja kwestii sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, w tym tak偶e sklep贸w i aptek internetowych. Nowo艣ci膮 jest fakt, 偶e informacje dost臋pne dla konsumenta jeszcze przed dokonaniem przez niego zakupu, zosta艂y wprost obj臋te przepisami wskazanego aktu prawnego. Ju偶 w preambule do rozporz膮dzenia nr 1169/2011 czytamy, i偶: 鈥Aby zapewni膰 przekazywanie informacji na temat 偶ywno艣ci, konieczne jest uwzgl臋dnienie wszystkich sposob贸w dostarczania 偶ywno艣ci konsumentom, w tym sprzeda偶y 偶ywno艣ci za po艣rednictwem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰. Chocia偶 jasne jest, 偶e wszelka 偶ywno艣膰 dostarczana za po艣rednictwem sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 powinna spe艂nia膰 te same wymogi informacyjne co 偶ywno艣膰 sprzedawana w sklepach, konieczne jest jasne stwierdzenie, 偶e w takich przypadkach odpowiednie obowi膮zkowe informacje na temat 偶ywno艣ci powinny by膰 r贸wnie偶 dost臋pne przed ostatecznym dokonaniem zakupu鈥 (punkt 27 preambu艂y).

Suplementy diety, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi unijnymi przepisami prawa 偶ywno艣ciowego, s膮 okre艣lane mianem 艣rodk贸w spo偶ywczych, kt贸rych celem jest uzupe艂nienie normalnej diety. Z takiej definicji wynika ich og贸lnodost臋pno艣膰, co z kolei ma znacz膮cy wp艂yw na wzrost zainteresowania tego rodzaju preparatami przez osoby szczeg贸lnie dbaj膮ce o swoje zdrowie.聽

W 2012 roku zosta艂o wydane Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 432/2012, kt贸re szczeg贸艂owo reguluje zagadnienia zwi膮zane ze stosowaniem o艣wiadcze艅 zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci. O艣wiadczenia te zosta艂y pozytywnie zaopiniowane przez Europejski Urz膮d ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci (EFSA) i stosuje si臋 je zar贸wno w znakowaniu, jak i w reklamowaniu preparat贸w b臋d膮cych suplementami diety, kt贸re zgodnie z rozporz膮dzeniem mog膮 by膰 traktowane tak samo jak inne produkty spo偶ywcze. Do rozporz膮dzenia dodatkowo zosta艂 do艂膮czony aneks, kt贸ry zawiera wykaz w formie tabeli wszystkich dozwolonych o艣wiadcze艅 偶ywieniowych oraz wymog贸w co do ich stosowania. W przypadku suplement贸w diety nale偶y u偶y膰 dw贸ch o艣wiadcze艅 偶ywieniowych: 鈥瀢ysoka zawarto艣膰鈥︹ oraz 鈥炁簉贸d艂o鈥. Sformu艂owaniom tym powinny towarzyszy膰 dodatkowo nazwy sk艂adnik贸w mineralnych lub witamin, kt贸re znalaz艂y si臋 w sk艂adzie danego suplementu.聽

Poni偶ej znajduje si臋 wykaz deklaracji mo偶liwych do stosowania w przypadku suplement贸w diety (gis.gov.pl)

ul. Abrahama 1A, 80-307 Gda艅sk, Polska
+48 58 710 24 64