Oznakowanie suplement贸w diety

O艣wiadczenia 偶ywieniowe i zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci:

1.聽聽聽聽 Sprostowanie do rozporz膮dzenia (WE) nr聽1924/2006聽Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie o艣wiadcze艅 偶ywieniowych i zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci

2.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr聽107/2008聽z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie o艣wiadcze艅 偶ywieniowych i o艣wiadcze艅 zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci w odniesieniu do uprawnie艅 wykonawczych przyznanych Komisji

3.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr聽109/2008聽z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie o艣wiadcze艅 偶ywieniowych i zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci

4.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽353/2008聽z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiaj膮ce przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosk贸w o wydanie zezwolenia na stosowanie o艣wiadcze艅 zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporz膮dzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu i Rady

5.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽1169/2009聽z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozporz膮dzenia (WE) nr 353/2008 ustanawiaj膮cego przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosk贸w o wydanie zezwolenia na stosowanie o艣wiadcze艅 zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporz膮dzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

6.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽116/2010聽z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu o艣wiadcze艅 偶ywieniowych

7.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽432/2012聽z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiaj膮ce wykaz dopuszczonych o艣wiadcze艅 zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci, innych ni偶 o艣wiadczenia odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

8.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽536/2013聽聽z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiaj膮ce wykaz dopuszczonych o艣wiadcze艅 zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci, innych ni偶 o艣wiadczenia odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

9.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE)聽 nr聽1047/2012聽z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1924/2004 w odniesieniu do wykazu o艣wiadcze艅 偶ywieniowych

10.聽 Decyzja wykonawcza Komisji聽 z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmuj膮ca wytyczne dotycz膮ce wdra偶ania szczeg贸艂owych warunk贸w dotycz膮cych o艣wiadcze艅 zdrowotnych okre艣lonych w art. 10 rozporz膮dzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady聽聽(2013/63/UE)

11.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽851/2013聽z dnia 3 wrze艣nia 2013 r. dopuszczaj膮ce niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci, inne ni偶 o艣wiadczenia odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 432/2012.

12.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽1018/2013聽z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.聽 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiaj膮ce wykaz dopuszczonych o艣wiadcze艅 zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci, innych ni偶 o艣wiadczenia odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

13.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽907/2013聽z dnia 20 wrze艣nia 2013 r. ustanawiaj膮ce zasady odnosz膮ce si臋 do wniosk贸w dotycz膮cych okre艣le艅 o charakterze rodzajowym


Decyzje i rozporz膮dzenia wykonawcze KE dotycz膮ce autoryzacji indywidualnych o艣wiadcze艅:
聽 聽

Decyzje:

1.聽聽聽聽 2009/980/UE:聽Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalaj膮ca na wydanie o艣wiadczenia zdrowotnego dotycz膮cego wp艂ywu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregacj臋 p艂ytek krwi oraz udzielaj膮ca ochrony zastrze偶onych danych na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

2.聽聽聽聽 2010/770/UE:聽Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/980/UE w zakresie warunk贸w stosowania o艣wiadczenia zdrowotnego, na kt贸re udzielono zezwolenia, dotycz膮cego wp艂ywu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregacj臋 p艂ytek krwi
聽聽

Rozporz膮dzenia:

1.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽983/2009聽z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole艅 na o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

2.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽376/2010聽z dnia 3 maja 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 983/2010 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole艅 na o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

3.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽984/2009聽z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwole艅 na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 dotycz膮ce zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

4.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽1024/2009聽z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole艅 na o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

5.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽1025/2009聽z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwole艅 na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci, inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

6.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽1167/2009聽z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwole艅 na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

7.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr聽1168/2009聽z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na o艣wiadczenie zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

8.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽375/2010聽z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na o艣wiadczenie zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

9.聽聽聽聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽382/2010聽z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na o艣wiadczenie zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

10.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽383/2010聽z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na o艣wiadczenie zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

11.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽384/2010聽z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole艅 na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

12.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽957/2010聽z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

13.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽958/2010聽z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na o艣wiadczenie zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 dotycz膮ce zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

14.聽 Rozporz膮dzenie Komisji聽 (UE) nr聽1161/2010聽z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na o艣wiadczenie zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i inne ni偶 dotycz膮ce zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

15.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽1162/2010聽z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

16.聽 Rozporz膮dzenie Komisji聽 (UE) nr聽432/2011聽z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

17.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽440/2011聽z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce sie do rozwoju i zdrowia dzieci

18.聽 Rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr聽665/2011聽z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby

19.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽666/2011聽z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci, inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

20.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽1160/2011聽z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby

21.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽1170/2011聽z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby

22.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE)聽 nr聽1171/2011聽z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

23.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽378/2012聽z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie odmowy zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

24.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽379/2012聽z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia聽na niekt贸re o艣wiadczenia zdowotne dotycz膮ce 偶ywnosci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

25.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽1048/2012聽z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na o艣wiadczenie zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci i dotycz膮ce zmniejszenia ryzyka choroby

26.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽1017/2013聽z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

27.聽 Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr聽1066/2013聽z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt贸re o艣wiadczenia zdrowotne dotycz膮ce 偶ywno艣ci inne ni偶 odnosz膮ce si臋 do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

ul. Abrahama 1A, 80-307 Gda艅sk, Polska
+48 58 710 24 64