O┼Ťwiadczenia ┼╝ywieniowe i zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci:

1.┬á┬á┬á┬á Sprostowanie do rozporz─ůdzenia (WE) nr┬á1924/2006┬áParlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie o┼Ťwiadcze┼ä ┼╝ywieniowych i zdrowotnych dotycz─ůcych ┼╝ywno┼Ťci

2.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr┬á107/2008┬áz dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie o┼Ťwiadcze┼ä ┼╝ywieniowych i o┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych dotycz─ůcych ┼╝ywno┼Ťci w odniesieniu do uprawnie┼ä wykonawczych przyznanych Komisji┬á

3.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr┬á109/2008┬áz dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie o┼Ťwiadcze┼ä ┼╝ywieniowych i zdrowotnych dotycz─ůcych ┼╝ywno┼Ťci
 

4.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á353/2008┬áz dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiaj─ůce przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosk├│w o wydanie zezwolenia na stosowanie o┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporz─ůdzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu i Rady
 

 

5.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á1169/2009┬áz dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozporz─ůdzenia (WE) nr 353/2008 ustanawiaj─ůcego przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosk├│w o wydanie zezwolenia na stosowanie o┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporz─ůdzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
 

6.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á116/2010┬áz dnia 9 lutego 2010 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu o┼Ťwiadcze┼ä ┼╝ywieniowych
 

7.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á432/2012┬áz dnia 16 maja 2012 r. ustanawiaj─ůce wykaz dopuszczonych o┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych dotycz─ůcych ┼╝ywno┼Ťci, innych ni┼╝ o┼Ťwiadczenia odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

8.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á536/2013┬á┬áz dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiaj─ůce wykaz dopuszczonych o┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych dotycz─ůcych ┼╝ywno┼Ťci, innych ni┼╝ o┼Ťwiadczenia odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

9.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE)┬á nr┬á1047/2012┬áz dnia 8 listopada 2012 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (WE) nr 1924/2004 w odniesieniu do wykazu o┼Ťwiadcze┼ä ┼╝ywieniowych
 

10.┬á Decyzja wykonawcza Komisji┬á z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmuj─ůca wytyczne dotycz─ůce wdra┼╝ania szczeg├│┼éowych warunk├│w dotycz─ůcych o┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych okre┼Ťlonych w art. 10 rozporz─ůdzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady┬á┬á(2013/63/UE)
 

11.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á851/2013┬áz dnia 3 wrze┼Ťnia 2013 r. dopuszczaj─ůce niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci, inne ni┼╝ o┼Ťwiadczenia odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (UE) nr 432/2012.
 

12.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á1018/2013┬áz dnia 23 pa┼║dziernika 2013 r.┬á zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiaj─ůce wykaz dopuszczonych o┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych dotycz─ůcych ┼╝ywno┼Ťci, innych ni┼╝ o┼Ťwiadczenia odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

13.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á907/2013┬áz dnia 20 wrze┼Ťnia 2013 r. ustanawiaj─ůce zasady odnosz─ůce si─Ö do wniosk├│w dotycz─ůcych okre┼Ťle┼ä o charakterze rodzajowym


Decyzje i rozporz─ůdzenia wykonawcze KE dotycz─ůce autoryzacji indywidualnych o┼Ťwiadcze┼ä:
   

Decyzje:

1.┬á┬á┬á┬á 2009/980/UE:┬áDecyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalaj─ůca na wydanie o┼Ťwiadczenia zdrowotnego dotycz─ůcego wp┼éywu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregacj─Ö p┼éytek krwi oraz udzielaj─ůca ochrony zastrze┼╝onych danych na mocy rozporz─ůdzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
 

2.┬á┬á┬á┬á 2010/770/UE:┬áDecyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniaj─ůca decyzj─Ö 2009/980/UE w zakresie warunk├│w stosowania o┼Ťwiadczenia zdrowotnego, na kt├│re udzielono zezwolenia, dotycz─ůcego wp┼éywu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregacj─Ö p┼éytek krwi
  

Rozporz─ůdzenia:
 

1.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á983/2009┬áz dnia 21 pa┼║dziernika 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole┼ä na o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

2.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á376/2010┬áz dnia 3 maja 2010 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (WE) nr 983/2010 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole┼ä na o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

3.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á984/2009┬áz dnia 21 pa┼║dziernika 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwole┼ä na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ dotycz─ůce zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

4.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á1024/2009┬áz dnia 29 pa┼║dziernika 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole┼ä na o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

5.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á1025/2009┬áz dnia 29 pa┼║dziernika 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwole┼ä na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci, inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

6.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á1167/2009┬áz dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwole┼ä na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

7.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (WE) nr┬á1168/2009┬áz dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na o┼Ťwiadczenie zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

8.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á375/2010┬áz dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na o┼Ťwiadczenie zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

9.┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á382/2010┬áz dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na o┼Ťwiadczenie zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

10.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á383/2010┬áz dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na o┼Ťwiadczenie zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

11.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á384/2010┬áz dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwole┼ä na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

12.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á957/2010┬áz dnia 22 pa┼║dziernika 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

13.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á958/2010┬áz dnia 22 pa┼║dziernika 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na o┼Ťwiadczenie zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ dotycz─ůce zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

14.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji┬á (UE) nr┬á1161/2010┬áz dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na o┼Ťwiadczenie zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i inne ni┼╝ dotycz─ůce zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

15.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á1162/2010┬áz dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

16.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji┬á (UE) nr┬á432/2011┬áz dnia 4 maja 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

17.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á440/2011┬áz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce sie do rozwoju i zdrowia dzieci
 

18.┬á Rozporz─ůdzenia Komisji (UE) nr┬á665/2011┬áz dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby
 

19.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á666/2011┬áz dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci, inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

20.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á1160/2011┬áz dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby
 

21.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á1170/2011┬áz dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby
 

22.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE)┬á nr┬á1171/2011┬áz dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

23.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á378/2012┬áz dnia 3 maja 2012 r. w sprawie odmowy zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci
 

24.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á379/2012┬áz dnia 3 maja 2012 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia┬ána niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdowotne dotycz─ůce ┼╝ywnosci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
 

25.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á1048/2012┬áz dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na o┼Ťwiadczenie zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci i dotycz─ůce zmniejszenia ryzyka choroby
 

26.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á1017/2013┬áz dnia 23 pa┼║dziernika 2013 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

27.┬á Rozporz─ůdzenie Komisji (UE) nr┬á1066/2013┬áz dnia 30 pa┼║dziernika 2013 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niekt├│re o┼Ťwiadczenia zdrowotne dotycz─ůce ┼╝ywno┼Ťci inne ni┼╝ odnosz─ůce si─Ö do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci