Oznakowanie suplement贸w diety

Suplementy diety, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi unijnymi przepisami prawa 偶ywno艣ciowego, s膮 okre艣lane mianem 艣rodk贸w spo偶ywczych, kt贸rych celem jest uzupe艂nienie normalnej diety. Z takiej definicji wynika ich og贸lnodost臋pno艣膰, co z kolei ma znacz膮cy wp艂yw na wzrost zainteresowania tego rodzaju preparatami przez osoby szczeg贸lnie dbaj膮ce o swoje zdrowie.聽

W 2012 roku zosta艂o wydane Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 432/2012, kt贸re szczeg贸艂owo reguluje zagadnienia zwi膮zane ze stosowaniem o艣wiadcze艅 zdrowotnych dotycz膮cych 偶ywno艣ci. O艣wiadczenia te zosta艂y pozytywnie zaopiniowane przez Europejski Urz膮d ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci (EFSA) i stosuje si臋 je zar贸wno w znakowaniu, jak i w reklamowaniu preparat贸w b臋d膮cych suplementami diety, kt贸re zgodnie z rozporz膮dzeniem mog膮 by膰 traktowane tak samo jak inne produkty spo偶ywcze. Do rozporz膮dzenia dodatkowo zosta艂 do艂膮czony aneks, kt贸ry zawiera wykaz w formie tabeli wszystkich dozwolonych o艣wiadcze艅 偶ywieniowych oraz wymog贸w co do ich stosowania. W przypadku suplement贸w diety nale偶y u偶y膰 dw贸ch o艣wiadcze艅 偶ywieniowych: 鈥瀢ysoka zawarto艣膰鈥︹ oraz 鈥炁簉贸d艂o鈥. Sformu艂owaniom tym powinny towarzyszy膰 dodatkowo nazwy sk艂adnik贸w mineralnych lub witamin, kt贸re znalaz艂y si臋 w sk艂adzie danego suplementu.聽Tylko rzetelne informacjeRozporz膮dzenie Komisji nr 432/2012 wprowadzi艂o tak偶e wiele innych zasad dotycz膮cych produkcji oraz etykietowania suplement贸w diety przed ich ostatecznym wypuszczeniem na mi臋dzynarodowy rynek. Zgodnie z regulacjami prawnymi, producent nie mo偶e umieszcza膰 na opakowaniach suplement贸w diety informacji nieprawdziwych, niejednoznacznych lub wprowadzaj膮cych w b艂膮d konsumenta. Nie mog膮 one ponadto wzbudza膰 jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci co do bezpiecze艅stwa stosowania danego produktu, a tak偶e zach臋ca膰 do nadmiernego spo偶ywania suplementu.聽

Producent dzia艂aj膮cy na rynku spo偶ywczym i zamieszczaj膮cy o艣wiadczenia zdrowotne lub 偶ywieniowe, musi ponadto uzasadni膰 ich stosowanie. Wszystko to po to, by o艣wiadczenia zdrowotne by艂y dla klient贸w zrozumia艂e, rzetelne oraz przydatne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 rozporz膮dzenia (WE) nr 1924/2006 o艣wiadczenia zdrowotne powinny by膰 oparte na og贸lnie przyj臋tych dowodach naukowych. Oznacza to, 偶e producent suplement贸w diety nie mo偶e stosowa膰 tych o艣wiadcze艅, kt贸re nie otrzyma艂y pozytywnej oceny naukowej, gdy偶 mog膮 one wprowadza膰 klient贸w w b艂膮d.

Suplementy diety wprowadzane do obrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej musz膮 by膰 ponadto zgodne z wymaganiami okre艣lonymi聽m.in. w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1425 z p贸藕n. zm.).

Produkcja suplement贸w diety oraz ich oznakowanie zgodnie z regulacjami prawnymi powinno obejmowa膰 kilka etap贸w. Spos贸b znakowania ma by膰 jasny i zrozumia艂y dla konsument贸w, a wszelkiego rodzaju napisy, znaki towarowe oraz nazwy handlowe powinny znajdowa膰 si臋 w widocznym miejscu. Podane na etykiecie informacje nie mog膮 by膰 w 偶aden spos贸b przes艂oni臋te innymi elementami graficznymi lub nadrukami.聽

Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety z dnia 9 pa藕dziernika 2007 roku, wyprodukowany preparat spo偶ywczy nale偶y oznakowa膰 poprzez podanie co najmniej kilku informacji:

  • nazwy 艣rodka suplementu diety,
  • dane dotycz膮ce sk艂adnik贸w znajduj膮cych si臋 w danym preparacie,
  • dat臋 trwa艂o艣ci lub termin przydatno艣ci do spo偶ycia,
  • spos贸b u偶ytkowania (je偶eli brak tej wiadomo艣ci m贸g艂by przyczyni膰 si臋 do niew艂a艣ciwego stosowania suplementu),
  • warunki przechowywania,
  • oznaczenie partii produkcyjnej (jako konkretna ilo艣膰 suplementu wyprodukowanego, przetworzonego b膮d藕 zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach),
  • dane identyfikacyjne (osob臋 fizyczn膮, prawn膮 b膮d藕 jednostk臋 organizacyjn膮, kt贸ra zajmuje si臋 produkcj膮, paczkowaniem preparat贸w spo偶ywczych lub wprowadzaniem ich do obrotu).


Wykaz witamin i sk艂adnik贸w mineralnych


W rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 pa藕dziernika 2007 roku mo偶na tak偶e znale藕膰 szczeg贸艂owy wykaz witamin oraz sk艂adnik贸w mineralnych, kt贸re mog膮 by膰 wykorzystywane do produkcji suplement贸w diety (znajduj膮 si臋 one w za艂膮czniku nr 1 do rozporz膮dzenia). Zawarto艣膰 witamin, sk艂adnik贸w mineralnych oraz dodatkowych substancji producent jest zobowi膮zany poda膰 na oznakowaniu w postaci liczbowej. Informacje te powinny zosta膰 tak偶e podane w formie procentowej, w stosunku do zalecanego dziennego spo偶ycia. Jednostki stosowane do okre艣lania zawarto艣ci witamin oraz zwi膮zk贸w mineralnych musz膮 by膰 zgodne z za艂膮cznikiem nr 1 do rozporz膮dzenia wydanego przez Ministra Zdrowia 18 maja 2010 roku, kt贸re zmienia rozporz膮dzenie w sprawie sk艂adu i oznakowania suplement贸w diety (Dz. U. Z 2010 r., Nr 91, poz. 596).聽

Oznakowanie, prezentowanie oraz reklamowanie suplement贸w diety nie mo偶e zawiera膰 informacji, kt贸re w jakikolwiek spos贸b sugerowa艂yby konsumentom, 偶e zbilansowana oraz zr贸偶nicowana dieta nie jest w stanie dostarczy膰 ich organizmowi najwa偶niejszych sk艂adnik贸w od偶ywczych w odpowiednich ilo艣ciach.

Oznakowanie suplement贸w diety nie mo偶e ponadto wprowadza膰 w b艂膮d, zw艂aszcza w przypadku:
- charakterystyki danego preparatu spo偶ywczego (jego nazwy, rodzaju, sk艂adu, w艂a艣ciwo艣ci, trwa艂o艣ci, a tak偶e miejsca pochodzenia),
- w艂a艣ciwo艣ci zapobiegania chorobom lub ich leczeniu (producent nie powinien odwo艂ywa膰 si臋 do tego rodzaju informacji, gdy偶 suplement diety w swojej istocie nie lecz膮 ani nie zapobiegaj膮 schorzeniom),
- a tak偶e poprzez przypisywanie suplementowi w艂a艣ciwo艣ci lub dzia艂ania, kt贸rego nie posiada.

Wymogi prawid艂owego znakowania i reklamowania produkt贸w nazywanych suplementami diety skutecznie pomagaj膮 odr贸偶ni膰 je od lek贸w, a tak偶e unikn膮膰 sytuacji, w kt贸rych tego rodzaju preparaty s膮 postrzegane przez konsument贸w jako 艣rodki przynale偶ne do kategorii leczniczych medykament贸w.

ul. Abrahama 1A, 80-307 Gda艅sk, Polska
+48 58 710 24 64