Tabletki

Tabletki jako postać suplementu diety są otrzymywaną przez sprasowanie mieszaniny składników aktywnych z substancjami pomocniczymi.

Zazwyczaj są to płaskie lub obustronnie wypukłe krążki o różnej średnicy, grubości i ciężarze.

Tabletki mogą posiadać różny kształt i mieć wytłoczone znaki lub rowki ułatwiające dzielenie.

ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, Polska
+48 58 710 24 64