Jak wybrać odpowiedniego producenta kontraktowego suplementów diety?

IOC jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała swoje usługi wyłącznie w zakresie produkcji kontraktowej.

Ściśle określona specjalizacja od początku istnienia firmy jako producenta kontraktowego suplementów diety i kosmetyków, dała nam możliwość uzyskania niekwestionowanego doświadczenia w wąskim zakresie “produkcji na zlecenie”. Profesjonalna produkcja kontraktowa suplementów diety różni się bowiem zdecydowanie od wytwarzania suplementów pod własną marką lub okazjonalnego produkowania suplementów dla swoich Klientów.

Zachęcamy Państwa do przeczytania poniższego artykułu, który powstał na podstawie tekstu ze strony www.nutritionaloutlook.com autorstwa Kimberly J. Deckera.

 

Mamy nadzieję, że przy najbliższym spotkaniu, będziemy mogli wspólnie z Państwem poruszyć poniższe kwestie.

Jak wybrać producenta kontraktowego suplementów diety?

Każdy, kto próbował internetowych randek rozumie, że niektóre relacje są zbyt ważne, aby pozostawić je przypadkowi. Możliwość zweryfikowania profilu potencjalnego partnera i wyeliminowania pomyłek jest o wiele bardziej wydajna – i bardziej cywilizowana – niż próba odgadnięcia, czy osoba po drugiej stronie ekranu to pan, czy pani.

Z tego właśnie powodu potencjalny Klient producenta kontraktowego suplementów diety może się zastanawiać, czy ktoś nie powinien uruchomić czegoś na kształt “portalu randkowego” do wyboru odpowiedniego partnera do produkcji kontraktowej. 

Wszakże przy rosnących dziś kosztach, przyspieszonej konkurencji i zmieniających się często przepisach, co podnosi znacznie wagę wyboru kompetentnego i niezawodnego koproducenta, nie ma czasu na randki w ciemno.

Ale nie spodziewaj się, że algorytm komputerowy dokona za Ciebie wyboru, to  nie jest możliwe na dziś dzień. Dopóki tak nie będzie, marketingowcy zajmujący się suplementami diety będą musieli znaleźć “prawdziwą miłość” w staroświecki sposób: wyjść, spotkać się z potencjalnymi partnerami i zadawać właściwe pytania. Dzięki cierpliwości i wytrwałości Ty i Twój partner możecie skończyć szczęśliwie.

Produkcja kontraktowa: nowa oczywistość

Współprodukcja stała się tak oczywistym standardem w branży suplementów, że trudno jest przypomnieć sobie, kiedy firmy produkowały i sprzedawały produkty bez pomocy z zewnątrz. “Producenci kontraktowi zdecydowanie odgrywają ważną rolę”, mówi Tim Bray, wiceprezes Pharmachem Laboratories Inc. (Kearny, NJ). “W oparciu o dodatkowe koszty nowych regulacji i złożoność produktów wprowadzanych na rynek widzimy zwiększone zapotrzebowanie na rolę producenta kontraktowego”.

Labolatorium badawcze IOC Produkcja suplementów diety - Etap procesu produkcji kontraktowej

Niektóre z wyzwań wynikają z siły samej branży. Konsumenci mają nowe “narzędzia” w zarządzaniu swoim zdrowiem, zauważa Olivia London, starszy menadżer operacyjny, National Enzyme Co. (NEC, Forsyth, MO), kierując się w stronę suplementów jako oszczędnej, bardziej “holistycznej” alternatywy w stosunku do farmaceutyków. “Stworzyło to większe zapotrzebowanie na suplementy diety” – mówi – “a producenci kontraktowi stają przed tym wyzwaniem”.

Bardziej znaczące jest jednak wdrożenie od 2007 r. w stosunku do suplementów diety Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Wymuszając odpowiednie kontrole podczas produkcji, pakowania, etykietowania i przetrzymywania, a także szeroko zakrojone testy, walidację i prowadzenie dokumentacji pod kątem zgodności, nakładając więcej wymagań na już istniejące linie produkcyjne.

Ale w końcu, mówi Shabbir Akand, wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, NHK Laboratories Inc. (Santa Fe Springs, Kalifornia), GMP jest “krokiem w zdecydowanie dobrym kierunku.” Przed jego uchwaleniem “producenci kontraktowi mogli technicznie po prostu rozwijać się i zaczynać robić biznes przy minimalnej inwestycji”- mówi. Już tak nie jest. I chociaż “do osiągnięcia zgodności z wymogami prowadziła długa droga”- dodaje, to także “było to okazją do usprawnienia wewnętrznych procesów i uzyskania produktów wyższej jakości”.

Eliminacja tego, co zbędne

Nowe wymagania oczywiście kosztują, w tym przypadku koszty te, to między innymi: zwiększenie inwestycji w sprzęt, analizy i personel, a wszystko to może być “czasochłonne i trudne finansowo dla firm zainteresowanych wprowadzeniem produktów na rynek” – mówi James McNeal, inspektor kontroli jakości w NEC. “W tym przypadku producent wyrobów wysokiej jakości może być nieoceniony. Znajomość przez partnera tych wymagań i ustalonych procedur może znacznie zwiększyć pewność, że produkt jest bezpieczny, skuteczny, spójny i zgodny “.

Po prostu rozważ posiadany przez firmę sprzęt. Niezależnie od tego, czy produkuje się tabletki, kapsułki, kapsułki miękkie (“soft gel”) lub inne formy, “nie ma jednego urządzenia, które może wszystko” – mówi Bray. “Istnieje wiele rodzajów granulatorów i wiele innych urządzeń, które mogłyby “rozbić banki” wielu firm, gdyby starały się zainwestować we wszystkie typy i fazy produkcji.” Biorąc na siebie te kapitałochłonne zakupy z góry, koszty producenta kontraktowego byłyby “nie do utrzymania, aby samemu sobie poradzić i nadal być konkurencyjnym na rynku”, mówi.

Podobny podział kosztów występuje w przypadku analityki- również podkreślanej w nowych wymogach- a także w pozyskiwaniu surowców, kontroli jakości, a nawet pracowników. Eugene Ung, CEO, Best Formulations (City of Industry, Kalifornia), zauważa dodatkowy koszt odszkodowań pracowniczych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także konieczność dodatkowego zatrudnienia, które pomoże wdrożyć reformy wymogów prawnych. “Systemy zarządzania mogą narzucać eliminację tego, co zbędne, inwestując natomiast w uzyskanie większej efektywności operacyjnej”, mówi, dodając, że ich wewnętrzna znajomość branży pozwala im na wydobycie wydajności np. z samego łańcucha dostaw.

W istocie Klienci mogą pomóc w podjęciu odpowiednich decyzji, prognozując swoje potrzeby produkcyjne, aby ich producent kontraktowy suplementów diety mógł “strategicznie” współpracować ze swoimi dostawcami, aby utrzymać odpowiednią rotację surowców i opakowań, mówi Akand. “Pomaga to obniżyć koszty, blokując surowce o wysokiej jakości po bardziej konkurencyjnej cenie.” Eliminuje również luki produkcyjne, skraca czas przestojów, pozwala na większe nakłady i wiele więcej -oszczędności pozwalają skierować kapitał tam, gdzie jego miejsce: na marketingowców i na kreowanie własnej marki.

Ale co najważniejsze, producenci kontraktowi prowadzą swoich Klientów przez dzisiejszy niezbadany obszar regulacyjny. “Minęły czasy, kiedy można było zaprojektować produkt pierwszego dnia i przygotować go do wysyłki w piątym dniu”, mówi Ung. “Przepisy nadal ewoluują, a my nadal dostosowujemy się i informujemy naszych Klientów o zmianach, jakie mają miejsce”.

Czas pytań

Czego unikać? Znalezienie odpowiedniego partnera i stworzenie wzajemnie produktywnej relacji biznesowej wymaga pracy. Nie zalecam korzystania z “okazjonalnego polowania”. “Cena nie powinna być najważniejszą częścią rozmowy”, mówi Bray. Dopiero po podpisaniu wspólnej umowy o zachowaniu poufności i przeprowadzeniu tego, co nazywa “szczerą dyskusją”, strony powinny “złożyć ołówek na papierze i dokonać przeglądu ostatecznej ceny projektu. Jeśli wejdziemy w cenę, która jest jedyną determinantą, wówczas możemy się przekonać, że w końcu zapłacimy znacznie więcej “.

Produkcja kontraktowa suplementów Produkcja kontraktowa suplementów diety Produkcja kontraktowa wyrobów medycznych Produkcja suplementów diety Produkcja suplementów diety na zlecenie

Poza tym, sztuczka polega na tym, że jest to współtworzenie biznesowej relacji, sprowadza się więc do zadawania właściwych pytań – mówi London – aby “określić nie tylko najlepszego producenta kontraktowego dla swoich potrzeb, ale także określić, czy cena za produkt przedstawiona przez danego producenta kontraktowego jest warta wsparcia dodatkowego i poziomu usług, które będzie nam świadczył.”

Wśród pytań, które sugeruje: Czy oferujesz testy laboratoryjne? Jakie posiadasz certyfikaty? Czy twoi pracownicy są kompetentni, z rozległymi środowiskami kontraktowo-produkcyjnymi? Jaki jest twój proces regulacyjny i jak możesz mi pomóc zachować zgodność z obowiązującymi wymogami prawa? Jaki jest twój proces kontroli jakości? Jakiego rodzaju audyty przeprowadzasz: Wewnętrznie? Zewnętrzny? A jak często?

Shaheen Majeed, dyrektor ds. Marketingu Sabinsa Corp. (East Windsor, NJ), dodaje, że klient producenta kontraktowego suplementów diety powinien zapytać o strukturę organizacyjną producenta i możliwości rozwoju, “szczególnie jeśli posiadasz produkt, który dobrze sobie radzi na rynku.” Nie zaniedbuj wartości doświadczenia. Zapytaj, jak długo twój partner był w branży; Relacje z dostawcami budowane w tym czasie mogą przynieść oszczędności. “A może nie pomyślisz, aby zapytać o coś podstawowego”, mówi Majeed, “zapytaj, czy wcześniej wyprodukowali podobne suplementy diety.” Im bardziej są zaznajomieni z twoim produktem, tym lepiej będą mogli go produkować.

Nawet pytania dotyczące ekologii są uczciwą grą. Bray stwierdza, że ​​często pojawia się kwestia zrównoważonego rozwoju. “Dyskutujemy o tym, które rozpuszczalniki są używane i jak testujemy resztkowe rozpuszczalniki w gotowym produkcie”, mówi. “Nasi pracownicy zawsze rozmawiają z naszymi dostawcami o najlepszych alternatywach. Nowe metody analizowania nanocząsteczek wymagają ciągłej aktualizacji naszych zdolności analitycznych “.

Jeśli kandydat się na to nie zgadza, bądź ostrożny. “Producent kontraktowy powinien być otwarty na udzielanie odpowiedzi na pytania” – mówi Ung. I spróbuj zdobyć referencje, jeśli jest to możliwe. Podczas, gdy umowy o nieujawnianiu mogą wiązać producentów kontraktowych z zapewnieniem dostępu do obecnych klientów lub samego pomieszczenia produkcji, dostawcy surowców są “dobrą drogą na sprawdzanie”, mówi Ung.

Maszyny do produkcji suplementów diety - TABLETKARKA - producent suplementów diety produkcja suplementów diety producent suplementów produkcja kontraktowa produkcja kontraktowa suplementów diety produkcja suplementów suplementy diety producent

Certyfikacja

Często to inne firmy przyznające certyfikaty, mogą otworzyć okno na kompetencję współproducenta. Jak wyjaśnia Ung: “Ponieważ przemysł przez tak długi czas był nieco nieuregulowany, pojawiły się liczne certyfikaty branżowe. Nawet po ustanowieniu GMP w 2007 r. Znaczenie tych certyfikatów osób trzecich jest nadal dość silne. ”

Znalezienie producenta z zakładem posiadającym licencję na produkcję suplementów diety jest “bardzo dobrym początkiem” mówi Ung – i, tak się składa, Best Formulations posiada licencję California Drug, wraz z certyfikatami GMP od zarówno Stowarzyszenie Produktów Naturalnych (NPA), jak i NSF International.

(W Polsce jest to wpis do rejestru zakładów albo wpis o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej. O taki dokument można poprosić producenta kontraktowego suplementów diety. Organizacją zrzeszającą producentów suplementów diety jest Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, lista członków. [przyp. IOC Sp. z o.o.])

Usługi opakowaniowe

Również chęć wykonywania nietypowych usług konfekcji wykracza poza podstawy produkcji. Zapewnienie takich udogodnień było ostatnio coraz popularniejsze, mówi Melony Fuller, dyrektor marketingu w NEC. “Klienci chcą łatwości prowadzenia działalności i zawsze szukamy innowacyjnych i kreatywnych sposobów dostarczania im niestandardowych rozwiązań, które pomogą im odnieść sukces.”

Maszyna do produkcji suplementów płynnych z linii produkcji suplementów IOC - etap produkcji suplementu

A ponieważ coraz więcej konsumentów decyduje się na suplementację za pomocą żywności funkcjonalnej i napojów, Bray zwraca uwagę na znaczenie znalezienia producenta kontraktowego, który może pomóc w formułowaniu niestandardowym. “Możemy się z wami spotkać i zaprojektować mieszankę lub granulację specjalnie do specyfikacji Waszego produktu” – mówi. “Możemy również pomóc w opracowaniu zarówno sproszkowanych mieszanek do napojów, jak i płynnych preparatów, a następnie zapakować je w jedną z naszych certyfikowanych urządzeń w butelkach, słoikach, słoikach lub puszkach z etykietą na nich”, mówi.

Być wysoce analitycznym

Bray zauważa również, że w erze zwiększonej przejrzystości informacyjnej firmy z branży suplementacyjnej “nie mogą mieć nadziei na konkurowanie bez nowych produktów, które mają badania kliniczne, aby poprzeć ich skuteczność.” I chociaż niektórzy producenci przeprowadzą te badania dla Ciebie, częściej, Ung mówi, to zamawiający przejmuje inicjatywę w wyborze badań do podjęcia, podczas gdy producent kontraktowy trzyma się “wytwarzania produktów do badania, pomagając w ocenie naukowej ważności badania – jeśli producent kontraktowy ma tak zdolny zespół – i pomagając w przeprowadzaniu badań stabilności, jeśli już.” -mówi.

Badania stabilności stały się standardową procedurą z dodatkami, ponieważ obecnie FDA wymaga, aby wszelkie bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do daty przydatności do spożycia były uzasadnione danymi. Jest to nieodłączną częścią nacisku analitycznego, który przeszedł na wyższy poziom z nowymi wymogami GMP. W rezultacie, producenci kontraktowi oferują usługi obejmujące wszystko, od testów stabilności po identyfikację surowców i oceny organoleptyczne do ilościowych testów składu i zawartości metali ciężkich i drobnoustrojów, w tym całkowitą liczbę płytek, brak patogenów i pokrewne testy.

Rzeczywiście, McNeal uważa, że ​​”kontrola jakości powinna rozpocząć się, gdy tylko twoje składniki trafią do magazynu”. Jego firma zaczyna pobierać próbki do analizy zarówno w laboratoriach mikro-, jak i chemicznych. “Każdy surowiec poddawany jest intensywnej analizie, aby zapewnić jego jakość” – kontynuuje. “Obejmuje to gamę badań mikrobiologicznych, identyfikacji chemicznej i innych testów”

Wyniki testów powinny być podsumowane na certyfikatach analizy (CofA) zarówno dla składników wyjściowych, jak i gotowych produktów, mówi Akand, “oba powinny być dostępne dla klienta.” Jeśli chodzi o weryfikację tego wszystkiego, zlecający produkcję suplementów diety powinni “zdecydowanie oczekiwać wytycznych w zakresie zgodności ich produktu z wymogami prawa” i ” jakiejkolwiek innej pomocy dotyczącej jakości produktu”- mówi.

Ale nie oczekuj, że twój producent kontraktowy podejmie prawną lub regulacyjną odpowiedzialność. “Kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione,” mówi Bray, “to sprzedawca, który jest na pudełku, jest odpowiedzialny za wszystkie informacje na etykiecie”.

Nikt nie jest osobą bez doświadczenia

Producent, któremu zlecasz produkcję suplementu diety, powinien z zadowoleniem przyjąć także możliwość wzmocnienia więzi biznesowej między Wami.

“Słuchanie jest podstawą udanych relacji” – mówi Demetrius Bledsoe, dyrektor ds. Sprzedaży w NEC. – a technologia pomaga w rozpoczęciu dyskusji. “Serwisy społecznościowe, witryny internetowe i serwisy dla klientów sprawiają, że komunikacja z klientami jest wydajniejsza i szybsza” – mówi.

“Klienci powinni mieć oczekiwania, że ​​producent kontraktowy suplementów diety będzie działać, aby zaspokoić ich potrzeby, a nie odwrotnie. Każdy klient i projekt, nad którym pracuje nasz zespół, jest postrzegany jako ważny.”

Majeed zgadza się: nie ma czegoś takiego jak mały narybek. “Nie zapomnij o małych chłopcach!”, Podkreśla. “Mniejsze obroty są zawsze korzystne w prawie każdej gospodarce, szczególnie w przypadku startupów”.

Chociaż “nie oczekujemy, że staniesz się naszym najważniejszym klientem produkcyjnym w ciągu jednej nocy” – mówi – “chcielibyśmy pomóc i wesprzeć Cię, abyś stał się kimś takim”.

Majeed zgadza się: nie ma czegoś takiego jak mały narybek. “Nie zapomnij o małych chłopcach!”, Podkreśla. “Mniejsze obroty są zawsze korzystne w prawie każdej gospodarce, szczególnie w przypadku startupów”.

Chociaż “nie oczekujemy, że staniesz się naszym najważniejszym klientem produkcyjnym w ciągu jednej nocy” – mówi – “chcielibyśmy pomóc i wesprzeć Cię, abyś stał się kimś takim”.

Produkcja kontraktowa w epoce globalizmu

W dzisiejszych czasach żaden ze zlecających produkcje suplementów diety ani producentów suplementów diety na zlecenie nie może sobie pozwolić na izolację. Działamy na globalnym rynku, gdzie brokerzy i kupujący, dostawcy i źródła są dość daleko od siebie oddalone. Ale jak Eugene Ung, CEO, Best Formulations (Miasto Przemysłu, Kalifornia), mówi: “Produkcja na rynkach międzynarodowych może być trudna.” Nauka mówienia w tym samym języku “zaczyna się od ustalenia odpowiednich oczekiwań”, mówi .

Proces projektowania suplementów diety w laboratorium farmaceutycznym - jeden z procesów na maszynach do produkcji suplementów diety

Patrzenie za granicę jest nieuniknione po części dlatego, że globalne pozyskiwanie jest “jedynym sposobem uzyskania większości składników odżywczych, ponieważ nie ma kraju, na którego rodzimym rynku znajdują się wszystkie surowce”, mówi Ung. Ale producenci kontraktowi nie zawsze są ekspertami w nawigacji w międzynarodowych łańcuchach dostaw – zauważa – “więc ważne jest, aby współpracować z renomowanymi i uznanymi dostawcami surowców, którzy rozumieją wagę właściwej dokumentacji i zgodności.” Nie bój się pytać o szczegóły rzeczywistego producenta surowca i zdobądź referencje. “Branża jest bardzo mała, a ludzie się znają”, mówi, “więc zapytajcie i pojawi się obraz”.

Jeśli produkujesz na rynkach zagranicznych, pamiętaj, że producenci kontraktowi, którzy nie są bezpośrednio obecni na tych rynkach, mogą nie w pełni pojmować “ciągle zmieniające się wymagania prawne różnych krajów”, kontynuuje Ung – w tym przypadku “klient musi być rozgrywającym, aby zrozumieć międzynarodowe wymagania i przekazać je do producenta kontraktowego”, mówi.

Wielu jego największych krajowych klientów na rynku rozwija się poza Stanami Zjednoczonymi, mówi, “więc zrozumienie tych rynków międzynarodowych pomaga naszym klientom. Początkowo może to być powolne i trudne do zrozumienia, ale ostatecznie może to być satysfakcjonująca, korzystna dla obu stron szansa. ”

Scroll to Top