kapsułki twarde - jak zasypuje się kapsułki proszkiem witaminowym czy roślinnym w IOC

Tolerancje dla wartości odżywczych deklarowanych na etykietach suplementów diety

Poznaj wytyczne dotyczące tolerancji zawartości substancji w suplementach diety w Europie i Polsce. Dowiedz się, jakie są akceptowalne różnice między deklarowanymi wartościami a faktyczną zawartością witamin i minerałów, aby zapewnić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo konsumentów.


Wprowadzenie

Wartości odżywcze deklarowane na etykietach suplementów diety muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i wytycznymi, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo dla konsumentów. Tolerancje te określają akceptowalne różnice między wartościami deklarowanymi a faktyczną zawartością składników odżywczych. W związku z tym, że szczegółowe przepisy dotyczące tolerancji mogą nie być określone w innych miejscach, poniższe wytyczne bazują na dokumentacji technicznej i oficjalnych wytycznych opublikowanych przez odpowiednie instytucje, takie jak Komisja Europejska. Wszystko to jest zgodne z obowiązującym prawem.


Tolerancje dla Wartości Odżywczych Deklarowanych na Etykietach Suplementów Diety

Ogólna Zasada Tolerancji

Tolerancje określają akceptowalne różnice między wartościami odżywczymi deklarowanymi na etykiecie a wartościami ustalonymi podczas kontroli urzędowych.

Zakres Tolerancji

Zakres tolerancji oznacza różnicę między górnym a dolnym poziomem tolerancji.

Dlaczego Ustala się Tolerancje?

Faktyczna ilość składnika odżywczego może się różnić od wartości deklarowanej na etykiecie. Ustalenie limitów tolerancji zapewnia dokładność informacji na etykiecie, odzwierciedlając zawartość składników odżywczych w produkcie. Tolerancje są również ważne do oceny poprawności deklarowanej wartości w trakcie kontroli urzędowych.

Niepewność Pomiaru

Jest to parametr odzwierciedlający precyzję i dokładność pomiaru, który charakteryzuje rozrzut wokół zmierzonej wartości. Na przykład, dla niektórych składników odżywczych, może to być 10 mg +/- 10%. Dokładna wartość niepewności pomiarowej zależy od wielu czynników, w tym od ograniczeń używanych instrumentów pomiarowych, warunków pomiarowych i metod analizy.

Wartości Deklarowane

Wartości deklarowane powinny przybliżać wartości średnie z różnych partii produkcji. Średnia wartość to taka, która najlepiej reprezentuje ilość składnika odżywczego w danym produkcie, uwzględniając naturalną zmienność surowców, zmienność sezonową, wzorce konsumpcji i inne czynniki.

Zgodność przez Cały Okres Przydatności do Spożycia

Zmierzona wartość powinna mieścić się w granicach tolerancji wokół deklarowanej wartości przez cały okres przydatności do spożycia produktu.

Bezpieczeństwo

Podczas ustalania tolerancji dla witamin i minerałów należy brać pod uwagę bezpieczeństwo. Maksymalne poziomy nie powinny być przekroczone. Maksymalne poziomy dla witamin i minerałów oparte na bezpieczeństwie powinny obejmować jakąkolwiek tolerancję.


Tolerancje dla Witamin i Minerałów w Suplementach Diety (bez roszczeń)

 • Witaminy: -20% do +50%
 • Minerały: -20% do +45%

Przykład dla Witaminy C

 • Wartość deklarowana: 24 mg
 • Górna granica: 24,4 mg (24 mg + 50%)
 • Dolna granica: 19 mg (24 mg – 20%)
 • Zakres tolerancji: od 19 mg do 36,6 mg (zaokrąglone do 37 mg)

Tolerancje w Przypadku Roszczeń Zdrowotnych lub Żywieniowych

Przypadek 1A (minimalny poziom ustalony w warunkach użycia roszczenia)

 • Deklarowana wartość: 12 mg
 • Górna granica: 18 mg (12 mg + 50%)
 • Dolna granica: 9,6 mg (12 mg – 20%)

Przypadek 1B (maksymalny poziom ustalony w warunkach użycia roszczenia)

 • Deklarowana wartość: 28 mg
 • Górna granica: 29 mg (28 mg + 3%)
 • Dolna granica: 17 mg (28 mg – 40%)

Źródło: Food Supplements Europe – Setting of Tolerances for Nutrient Values Declared on a Label

Scroll to Top