Inne przepisy prawne dotyczące żywności

Realizacja produkcji suplementów diety pod marką Klienta wsparta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Aktualny wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, który jest kluczowym dokumentem w ocenie wniosków o grant do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), zawiera informację, iż w zakresie prowadzonych badań, UE przewiduje prace nad innowacjami w zakresie suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Szczególną uwagę chcielibyśmy więc zwrócić na KIS 1 w obrębie kategorii „Zdrowe Społeczeństwo”:   ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE
 1. BADANIA I ROZWÓJ SUPLEMENTÓW DIETY I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO
 
 1. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania innowacyjnych suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego posiadających właściwości prozdrowotne i/lub wspomagające efekt terapeutyczny.
 2. Nowe substancje bioaktywne o lepszej biodostępności i tolerancji stosowane w prewencji, w tym chorób cywilizacyjnych oraz w celu zwiększenia efektywności właściwej terapii.
 3. Innowacyjne suplementy diety ograniczające negatywne skutki terapii obciążających organizm, takich jak np.: chemioterapia i/lub radioterapia.
 4. Nowe rozwiązania technologiczne pozwalające na poprawę przyswajalności substancji czynnych zastosowanych w suplementach diety oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 5. Technologie ukierunkowane na uzyskanie efektu kontrolowanego podawania, uwalniania lub dostarczania substancji czynnej w suplementach diety oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  IOC posiada odpowiednie zaplecze oraz szerokie doświadczenie związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań zarówno w kraju, jak i za granicą. Pragniemy zaprosić więc Państwa do współpracy przy realizacji grantów dotyczących kategorii „Zdrowe Społeczeństwo”. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w sprawie współpracy w tym zakresie. Więcej-> Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Zasady wprowadzania do obrotu suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej określają przepisy art. 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu: – preparaty do początkowego żywienia niemowląt, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców, środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca), środki spożywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu lub bezsodowe, środki spożywcze bezglutenowe;   – suplementy diety;   – środki spożywcze, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006 jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego   Ww. rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE L 404 z 30.12.2006, str. 26) zawiera załącznik III – Substancje, których stosowanie w żywności jest zakazane, ograniczone lub podlega kontroli przez Wspólnotę. Ponieważ do chwili obecnej ww. załącznik w części B i C nie zawiera żadnej treści, należy uznać, iż środki spożywcze, do których dodawane są substancje inne niż witaminy i składniki mineralne, nie podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, do czasu ukazania się ww. załącznika.  

Czytaj więcej: Wprowadzenie do obrotu

Pod Marką Klienta * 1
 
 • Witamina A 800 μg
 • Witamina D 5 μg
 • Witamina E 12 mg
 • Witamina K 75 μg
 • Witamina C 80 mg
 • Tiamina 1,1 mg
 • Ryboflawina 1,4 mg
 • Niacyna 16 mg
 • Witamina B6 1,4 mg
 • Kwas foliowy 200 μg
 • Witamina B12 2,5 μg
 • Biotyna 50 μg
 • Kwas pantotenowy 6 mg
 
 • Potas 2 000 mg
 • Chlor 800 mg
 • Wapń 800 mg
 • Fosfor 700 mg
 • Magnez 375 mg
 • Żelazo 14 mg
 • Cynk 10 mg
 • Miedź 1 mg
 • Mangan 2 mg
 • Fluor 3,5 mg
 • Selen 55 μg
 • Chrom 40 μg
 • Molibden 50 μg
 • Jod 150 μg
Translate »