Bt_Bb_Section_Bottom_Section_Coverage_Image

Dlaczego outsourcing produkcji?

Naszymi Klientami są bardzo często firmy posiadające własne zaplecze produkcyjne. Czy zlecać wykonanie pewnych etapów produkcji lub jej całości firmom zewnętrznym, takim jak IOC czy też poszerzać własne możliwości produkcyjne?

Nasi Klienci bardzo często decydują się na outsourcing produkcji zamiast na zakup lub poszerzanie własnych parków maszynowych. Dlaczego?

Wygoda i termin realizacji projektu

Inwestycja związana z zakupem lub modernizacją maszyn (ew. lokalu) to nie wszystko. Bardzo często decyzja o wprowadzeniu nowych produktów (kosmetyków, suplementów) i rentowność projektu zależy od relatywnie niedługiego czasu wdrożenia tychże produktów na rynek. Wiele czasu zajmuje zdobycie doświadczenia związanego z wytwarzaniem w nowej technologii oraz przeszkolenie i organizacja zespołu pracowników.

Outsourcing produkcji to brak konieczności dostosowywania swojej organizacji do nadzoru nad nowym procesem.

Zlecając produkcję do firm zewnętrznych, korzystacie Państwo z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie nie tylko technologii wytwarzania, ale również planowania, zakupów i kontroli surowców, procedur jakościowych itp.
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/12/02.Png
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/11/Powody-Outsourceingu.png
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/11/Jak-Czesto-Firmy-Korzystaj-Z-Outsourcingu.png

Cięcie kosztów

W outsourcingu podwykonawca, dzięki korzyści skali, ponosi niższe koszty związane z procesem wytwarzania Państwa produktów. Organizacja oraz środki trwałe podwykonawcy są transferowane do obsługi nowego kontraktu bez znaczącego wzrostu kosztów stałych.

Reasumując – koszty jednostkowe związane z realizacją Państwa zlecenia są znacznie niższe. W przypadku produkcji we własnym zakładzie, koszty stałe obciążyłyby budżet tylko jednego projektu.

Zamrażanie kapitału

W przypadku realizacji produkcji we własnym zakładzie istnieje konieczność dodatkowych inwestycji, wykraczających poza wartość potrzebną do realizacji konkretnego zlecenia. Przykładem może być konieczność zapewnienia stanów magazynowych surowców i opakowań znacznie wyższych niż wymagane do realizacji projektu. Oczywiście istnieje możliwość wykorzystania surowców i opakowań w późniejszym terminie, jednak należy liczyć się z koniecznością zamrożenia kapitału w dłuższej perspektywie czasu. Warto zastanowić się, czy nie lepiej zainwestować te środki w kreowanie wizerunku, marki, reklamę i wsparcie sprzedaży?
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/12/02.Png
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/12/02.Png

Produkcja kontraktowa to inaczej produkcja usługowa, produkcja na zlecenie, produkcja zewnętrzna, outsourcing produkcji.Produkcja kontraktowa suplementów diety

Skupiamy się w 100% na produkcji i z założenia nie stanowimy i nie będziemy stanowić konkurencji wobec naszych Klientów. Wyłącznymi właścicielami wytwarzanych przez nas produktów i ich marek są nasi Klienci, jednak zazwyczaj wszelkie prace związane z wytworzeniem nowego produktu, takie jak: opracowanie receptury, stworzenie opakowania i opisu zgodnego z wymogami UE, rejestracja; wykonujemy we własnym zakresie w całości. Istnieje oczywiście możliwość współpracy w wybranym zakresie usług, na przykład wytworzenie suplementu diety o składzie wskazanym przez Klienta, bądź wykonanie samej usługi np. kapsułkowania, blistrowania, saszetkowania na surowcach dostarczonych przez Klienta.

 Zalety współpracy z producentem kontraktowym:

Podmiot odpowiedzialny: podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu na rynek jest Zleceniodawca, wymieniony jako jedyny podmiot na opakowaniu (nazwa naszej firmy nie widnieje na opakowaniu).

  • brak konkurencji ze strony fizycznego wytwórcy,
  • wyłączność (na produkt, markę, recepturę),
  • dyskrecja (umowy o zachowaniu poufności są standardem),
  • wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu, prawa dot. sektora żywności, technologii, znajomość rynku.
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/06/Home_Experience_06.Jpg
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/06/Home_Experience_07.Jpg
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/06/Home_Experience_08.Jpg
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/06/Home_Experience_09.Jpg
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/06/Experience_10.Png
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/03/Doctor.png
IOC sp. z o.o. jest zakładem produkcyjnym wykonującym usługi produkcyjne wyłącznie na zlecenie Klientów, co zdecydowanie odróżnia ofertę świadczonych przez nas usług od oferty konkurencji. W związku z tym nie posiadamy produktów, których marki należałyby do nas. TWOJA MARKA I POMYSŁ SĄ Z NAMI NA ZAWSZE BEZPIECZNE!
Https://Producentsuplementow.pl/Wp-Content/Uploads/2020/12/02.Png
Translate »