Polityka prywatności

Polityka Prywatności IOC Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://producentsuplementow.pl, zarządzanej przez IOC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

2. Administrator Danych Administratorem danych osobowych jest IOC Sp. z o.o., ul. Toruńska 18C/C, 80-747 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336317.

3. Cel i Zakres Zbierania Danych Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celach handlowych B2B, w związku z realizacją umów oraz prowadzenia działalności marketingowej. Zbierane dane mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy oraz inne dane niezbędne do realizacji współpracy.

4. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Osoby te mają również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

5. Ochrona Danych Osobowych IOC Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym rozporządzenia RODO.

6. Przekazywanie Danych Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub niezbędnych do realizacji umowy.

7. Okres Przechowywania Danych Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Ciasteczka i Podobne Technologie Strona https://producentsuplementow.pl korzysta z ciasteczek w celach technicznych, nie zbiera za ich pomocą danych osobowych.

9. Aktualizacje Polityki Prywatności Polityka Prywatności może być aktualizowana. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez aktualizację treści na stronie.

10. Kontakt w Sprawach Prywatności Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres: inspektor.rodo@ioc.com.pl.

16.12.2023


Scroll to Top