W ostatnim czasie wprowadzono istotne zmiany w regulacjach dotyczących zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) w produktach pochodzących z nasion konopi. 12 sierpnia 2022 roku opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1393, które wprowadza nowe normy w tej materii, mające zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Rozporządzenie to dotyczy maksymalnych dopuszczalnych poziomów Δ9-THC w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych. Warto zauważyć, że wprowadzone limity odnoszą się do sumy Δ9-THC i kwasu delta-9-tetrahydrokannabinolowego (Δ9-THCA), przeliczanej na ekwiwalent Δ9-THC. W przypadku Δ9-THCA zastosowano współczynnik przeliczeniowy 0,877.

Według nowych przepisów, najwyższe dopuszczalne poziomy Δ9-THC są następujące:

  • Dla nasion konopi: 3 mg/kg,
  • Dla zmielonych nasion konopi, (częściowo) odtłuszczonych nasion konopi oraz innych produktów przetworzonych/uzyskanych z nasion konopi (z wyjątkiem oleju z nasion konopi): 3 mg/kg,
  • Dla oleju z nasion konopi: 7 mg/kg.

Podkreślić należy, że produkty przetworzone/uzyskane z nasion konopi to te, które są wytworzone wyłącznie z nasion konopi. Zmiany te mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa konsumentów i regulowanie obecności substancji psychoaktywnych w produktach spożywczych.

Rozporządzenie to wprowadza nowe wyzwania dla producentów i dostawców produktów z nasion konopi, którzy muszą dostosować swoje procesy produkcyjne i kontroli jakości, aby spełniać nowe wymogi prawne.

Dla bardziej szczegółowych informacji na temat tych zmian, zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem rozporządzenia dostępnym na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: GIS - Najwyższe dopuszczalne poziomy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych.

Te zmiany przepisów podkreślają potrzebę ciągłego monitorowania i dostosowywania się do przepisów prawnych w branży suplementów diety i produktów spożywczych, szczególnie tych pochodzących z nasion konopi.

Delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) jest organicznym związkiem chemicznym klasyfikowanym jako kannabinoid, będący głównym składnikiem psychoaktywnym Cannabis sativa. Strukturalnie, THC jest terpenofenolem o formule molekularnej C₂₁H₃₀O₂. Posiada trzy pierścienie cykliczne - fenolowy, cykloheksenowy i benzenowy - oraz łańcuch boczny zawierający pięć atomów węgla.

W kontekście farmakologicznym, THC działa głównie poprzez interakcje z receptorami kannabinoidowymi w układzie nerwowym, zwłaszcza z receptorami CB1 i CB2. Receptory te są częścią układu endokannabinoidowego, który odgrywa istotną rolę w regulacji różnych procesów fizjologicznych, w tym apetytu, odczuwania bólu, nastroju i pamięci.

Po związaniu z receptorami, THC wpływa na aktywność neuronów, prowadząc do zmian w wydzielaniu i działaniu różnych neurotransmiterów. Ta modulacja neurochemiczna jest odpowiedzialna za efekty psychoaktywne, w tym zmienioną percepcję, euforię, zmniejszone odczuwanie bólu oraz wpływ na pamięć i zdolności poznawcze.

THC jest metabolizowany w wątrobie, gdzie ulega przekształceniu do licznych metabolitów, z których jeden, 11-hydroksy-THC, posiada podobne właściwości psychoaktywne. Metabolizm THC jest złożony i zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych różnic genetycznych w zakresie enzymów metabolizujących.

Warto zaznaczyć, że działanie THC jest przedmiotem badań w kontekście jego potencjalnych zastosowań terapeutycznych, na przykład w leczeniu przewlekłego bólu, nudności indukowanych chemioterapią czy w stymulacji apetytu. Jednakże, jego efekty psychoaktywne oraz możliwe długoterminowe skutki, takie jak zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych w niektórych grupach, są obszarami intensywnych badań i debat naukowych.